آخرین خبرها
خانه / عطاری شفا

عطاری شفا

کپسول سورنجان درد کیور پاکستانی

اخیرابسیاری ازداروهای پاکستانی درایران رواج پیداکرده اندکه یکی ازانها کپسول سورنجان درد کیور پاکستانی می باشد. از کپسول سورنجان درد کیور پاکستانی جهت مداوای سریع درد استخوان و درمان کننده روماتیسم و… استفاده می شود. دارو های پاکستانی اثار مخربی دارند، وضررشان بیشتر از سود ان هاست زیرا این نوع داروها در زیرزمین های غیرمجاز تولید شده و از به …

بیشتر بخوانید »

قیمت روغن سقز

قیمت روغن سقز یابنه که درزبان کردی به آن ون میگویندازمفیدترین گیاهان داروییست که مصرف آن فوایدبسیاری دارد. قسمت اصلی که مورداستفاده قرار میگیردشیره سقز است،که روغن سقزنیزازاین صمغ گرفته میشود. سقزخام صمغی کاملا طبیعی به رنگ سبز روشن غلیظ وچسبنده است،که استفاده ی دارویی فراوانی داشته وازقدیم دردرمان بسیاری از ناراحتیهای گوارشی کاربرددارد،به طوری که بوعلی از خواص سقزبرای …

بیشتر بخوانید »

پودر پسر

پودر پسر

پودر پسر چیست و شامل چه چیزهایی می باشد ؟ شاید در میان سرچ و جستجوهای خود در اینترنت با واژه پودرپسر برخورد کرده باشید،و برای شما سوال شده باشد که اصلا این پودر چیست و چه خواصی دارد ؟ پودر پسر از محصولات دکتر روزگاری می باشد و همانطور که از نامش پیداست،جهت پسردارشدن میتوان از این پودراستفاده کرد. …

بیشتر بخوانید »

جنسینگ از کجا بخریم

جنسینگ از کجا بخریم

جنسینگ،یکی ازگیاهان نیروبخش ومقوی می باشدکه شهرت زیادی درجهان داردبه دلیل خواص بیشماراین گیاه راگیاه جوانی یانوشدارومی نامند. این گیاه دارای ویتامینBوویتامینDوهمچنین سرشارازویتامین‌Aوفلزروی است. طبیعت جنسینگ گرم وخشک است. خواص کلی جنسینگ : ۱-افزایش قدرت جسمانی وهمچنین تقویت حافظه ۲-ازموثرترین موادجهت تسریع روندبهبودآسیبهای ناشی ازتابشهای رادیواکتیو(یعنی اگه بمب اتم زدن جنسینگ خیلی خوبه!!) ۳-موثر جهت کاهش استرس ۴-جهت تقویت سیستم …

بیشتر بخوانید »

مردار سنگ (سنگ مرداب)

مردار سنگ یا سنگ مرداب نیز نامیده می شود عرق کردن دقیقا مثل یک کولر عمل میکند،شایدعرق راعلت اصلی بوی بدبدن بدانید،ولی عرق چیزی جز آب ونمک نیست! عرق که ازغددترشح‌کننده آن که درون پوست هستندتولیدمیشودوبرای خنک‌کردن بدن بسیارموثر است،هنگامی که عرق ازروی پوست بدن تبخیرمیشود،با گرفتن گرمای بدن،ان راخنک ومثل یک کولرعمل می‌کند. آنچه موجب می‌شودعرق،بوی بدبه وجودبیاورد،باکتری‌هایی هستند …

بیشتر بخوانید »