آخرین خبرها

ماسک صورت

انواع ماسک صورت :

hh85

خیار رنده شده+جوش شیرین+ ماست=از بین برنده ی جوش های صورت
ﻣﺨﻤﺮ ﺍﺑﺠﻮ.ﺍﺏ ﻫﻮﯾﺞ. ﻭﺧﺎﻣﻪ= تمیز ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺧﯿﺎﺭ+ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ =ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
ﻣﻮﺯ + عسل= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﻟﮑﻪ ﺩﺍﺭ
ﻣﻮﺯ + ﻫﻮﯾﺞ+ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ= ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺍﺏ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ+ ﻋﺴﻞ +ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
زرده و سفیده ی تخم مرغ+ ﺍﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
ﺟﻌﻔﺮﯼ +ماست=ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
ﻋﺴﻞ +ﺗﻤﺸﮏ =ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻭﺍﮔﺰﻣﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ+ ﺧﺎﻣﻪ +ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ= ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ+ ﺍﺏ ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮﻭﺕ= ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ
ﭘﻮﺩﺭ ﺯﯾﺮﻩ+ ﺍﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ =ﺗﻘﻮیت ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺷﯿﺮﯾﻦ +ﺷﯿﺮ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻭﺣﺴﺎﺱ
ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺎﺩﺍﻡ+ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ +ﻣﻮﺯ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺸﮏ
ﺧﯿﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺯﺭﺩﺍﻟﻮﯼ ﺧﺸﮏ +ﻣﺨﻤﺮ ﺍﺑﺠﻮ= ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺷﯿﺮ+ ﺍﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ+ ﺍﺑﻠﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ= ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ
ﻋﺮﻕ ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ +ﻣﺎﺳﺖ +ﺧﺎﮎ ﭼﯿﻨﯽ =ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﺎﺳﻨﯽ +ﺷﯿﺮ+ ﻋﺴﻞ =ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﻟﮏ ﺩﺍﺭ
ﺷﺎﺗﺮﻩ +ﮐﺎﺳﻨﯽ+ ﺷﯿﺮ +ﻋﺴﻞ =ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺮﻭﮎ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﻮﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﮔﻨﺪﻡ +ﺧﺎﻣﻪ =ﺗﻘﻮیت ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺩﻭﻍ +ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ + ﺍﺏ ﻟﯿﻤﻮ =ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ ﻭﺭﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﻩ
ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ+ ﻃﺎﻟﺒﯽ+ ﻣﻮﺯ +ﮐﺮﻩ =ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻭﺧﺸﻦ
ﺍﺭﺩ ﺟﻮ +ﻫﻠﻮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ =ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺍﺏ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ +ﻣﺎﺳﺖ +ﺧﺎﮎ ﭼﯿﻨﯽ= ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺷﺎﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﻋﺮﻕ ﺑﺎﺩﺭﻧﺠﺒﻮﯾﻪ+ ﺳﯿﺐ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ +ﺍﺭﺩ ﺟﻮ= ﺷﺎﺩﺍﺏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﻫﻠﻮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ +ﻋﺴﻞ +ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ=ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭﻧﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺭﻭﻏﻦ ﺯﺭﺩ ﺍﻟﻮ +ﻭﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ= ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺖ
ﮔﻠﺴﯿﺮﯾﻦ + ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ +ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ= ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻭﺷﻮﺭﻩ ﺩﺍﺭ

درباره‌ی عطاری شفا

همچنین ببینید

خرید کپسول سورنجان

خرید کپسول سورنجان

سورنجان چیست ؟ سورنجان یا گل حسرت،گیاهىست علفى،از تیره سوسنهاکه درمراتع مرطوب میروید،داراى پیازبزرگ ومحفوظ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *